Esan - Үйлдвэрлэлийн зардал, түүнийг хямдруулах арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлдвэрлэлийн зардал, түүнийг хямдруулах арга зам

Ц.Цэрэндолгор

Үйлдвэрлэлийн зардал, түүнийг хямдруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжин орсон өнөөгийн нөхцөлд бизнес эрхлэгч байгууллагууд нь бүгд ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Урьд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед үйлдвэр аж ахуйн газрууд нь улсаас тогтоосон хэмжээгээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн, бүх үйл ажиллагааг нь төрөөс зохицуулан олсон орлого атгаа улсын төсөвт оруулан, алдагдалтай ажилласан тохиолдолд улсын төсвөөс нөхөн санхүүжүүлдэг байсан.

# зах зээлийн эдийн засаг# орлого зарлага