Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүний өртөгт хуваарилах нь

А.Оюунсайхан

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүний өртөгт хуваарилах нь

Гишүүнчлэл

?
Үйлдвэрнйн байгууллагын үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл, түүнийг хувиар лан өртөгт шингээх одоогийн аргачлалтай танилцаж цаашид боловсронгуй болгох чиглэлд судалгаа хиих, өртөг тооцолтыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад уг судалгааны ажлын зорилго оршино.
# үйлдвэрлэл# зардал