Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мөнгөний бодлогын шилжих механизмын зээлийн сувгийн банкны баланс дахь нөлөөллийг үнэлэх нь

Г.Номин

Мөнгөний бодлогын шилжих механизмын зээлийн сувгийн банкны баланс дахь нөлөөллийг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Уг сулалгааны ажлын зорилго нь Төв банкнаас явуулж буй мөнгөний бодлого нь МБШМ-н зээлийн сувгаар дамжин арилжааны банкуудад хэрхэн нөлөөлж буйг банкны балансын тоон өгөгдөлд үндэслэн, вектор авторегресс (VAR) аргачлалаар тодорхойлоход оршино.

# эдийн засаг# зээл # банк