Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг судлах нь

Г.Өлзийжаргал

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол Улсад орж нрж буй гадаадын хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, ГШХО ба эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдийн хоорондын уялдаа хамаарлыг судлан, хөрөнгө оруулалт бага хийгддэг салбарыг тодорхойлж тухайн сапбарт хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга замуудыг нээн илрүүлэхийг зорилгоо болголоо.

# гадаадын хөрөнгө оруулалт# эдийн засаг