Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Б.Янжинсүрэн

ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийн хүрээнд ҮДК-дын түүхэн үүсэл, дэлхийн эдийн засагт үзүүлсэн нөлөө түүнд хийх олон улсын байгууллагуудын зохицуулалт, олон улсын зах зээл дэх бүтэц, менежмент, глобал түвшинд явуулж буй үйл ажиллагааны стратегийг судлахаас гадна манай улсын зах зээлд нэвтэрсэн ҮДК- дын үйл ажиллагаа, эдийн засагт үзүүлж байгаа ач холбогдлыг судлахыг зорилоо.

# олон улсын харилцаа# эдийн засаг