Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол

М.Гандулам

Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?
ААНБ- аас санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний ойлголт , хэрэгжилтийн талаар судалгаа хийн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлж гарсан дүгнэлтээс нь үндэслэн Баянхонгор аймаг дахь үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг "Сүлдэн тэнгэр" ХХК-ийн санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийн үнэлэлт, дүгнэлт өгч сайжруулах зорилгоор гүйцэтгэв.
# бизнес# байгууллагын# санхүүгийн тайлан