Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах арга зам

Б.Мэндбаяр

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Эрсдэл нь бидний эргэн тойронд нарийн төвөгтэйгөөр оршин байж, байнга өөрчлөгдөн хувьсаж бидний амьдралын нэгэн хэсэг болон оршиж байдаг билээ.
# бизнес# санхүү# үйл ажиллагаа