Ядуурлыг бууруулах арга зам

Б.Тогтох

Ядуурлыг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Ядуурал нь дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудал юм. Таны хаана амьдарч байгаагаас үл шалтгаалан ядуу хүмүүс таны дэргэд амьдарсаар байна. Үүнийг бид судалж учир шалтгааныг мэдэх нь чухал юм.

# ядуурал# ажилгүйдэл