Esan - Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх нь

Ө.Энхгэрэл

Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
ЖЕТ англи хэлний сургуулийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа, хэрэглэгч, өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх маркетингийн стратеги, арга хэмжээг тодорхойлоход уг ажлын зорилго оршино.
# маркетинг# зах зээл# эдийн засаг