Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Орлогын тэгш бус байдал

М.Энх-Улирал

Орлогын тэгш бус байдал

Гишүүнчлэл

?

Тэгш бус байдлыг хэмжих олон янзын арга байна. Математик болон зураглалын гэх мэт. Гэтэл бидний хэрэглэдэг олон хэмжүүрүүд нь өөрсдийн гэсэн сул талуудтай байна. Жишээ нь хамгийн энгийн гэж болох дисперсийг нь олох байна. Гэтэл бүх орлогын өгөгдөлд квадрат зэрэг өгөх нь орлогын тэгш бус байдлын хэмжээг байгаагаас нь даруй нэмж харуулах сул талтай.

# санхүү# эдийн засаг# орлого зарлага