Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын тогтвортой хөгжил, түүний эдийн засгийн хүрээнд хийсэн дүн шинжилгээ

Э.Ууганцэцэг

Монгол улсын тогтвортой хөгжил, түүний эдийн засгийн хүрээнд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийн хүрээнд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн өнөөгийн байдлыг судпан, түүний эдийн засгийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийх замаар түүнд учирч буй сорилт, эрсдлийг тодорхойлохыг зорилоо.

# монгол улс# Тогтвортой хөгжил# эдийн засаг