MnSOFT ХХК Үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

А.Элбэг-Эрдэнэ

MnSOFT ХХК Үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

Гишүүнчлэл

?

Цахилгаан эрчим хүчийг айл гэр албан байгууллагууд ихээр хэрэглэдэг болсон. Тэгвэл үүнийг нар болон салхинаас гарган авч ахуйн зориулалтаар хэрэглэж байгаа цахилгаан нь бага чадалтай байхаас гадна мөн бага хүчдэл гаргадаг ба ихэвчлэн 12В орчим байна