Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүн амын ядуурал, нийгмийн үр дагавар

Б.Алтанзул

Хүн амын ядуурал, нийгмийн үр дагавар

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын ядуурлын хэмжээ нийт хүн амын 39.2 хувийг эзлэж байгаа тухай мөн Монгол Улсын Засгийн газраас болон Олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нь төдийлөн үр дүнгээ өгөхгүй байгаа нь энэ сэдвийг хөндөн судлах үндэслэл болно.
# хүн ам# ядуурал# нийгэм