Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл

Л.Бат-Орших

Хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл

Гишүүнчлэл

?
Амьжиргааны түвшин гэдэг нь материаллаг болон оюуны хэрэгцээг хангах чадварыг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм. Хүн амын амьжиргааны үндсэн нөхцөл нь хоол хүнс, хувцас хунар, эд хогшил, орон гэртэй байхын зэрэгцээ эмнэлэг сургууль. соёл урлагийн гэх мэт нийгэм соёлын нийтлэг хэрэгцээг тусгасан цогц ойлголт байдаг.
# хүн ам# амьжиргаа# нийгэм