Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Д.Жавзмаа

Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Татвар төлөхөөс зайлхийх гэмт хэрэгтэй хийх эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход шинжлэх ухааны үүднээс хувь нэмэр оруулах, оновчтой арга замыг тодорхойлохыг зорьсон болно.
# татвар# эрх зүй# хууль