Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологи шинж

Б.Лхагварагчаа

Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологи шинж

Гишүүнчлэл

?
Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг тодорхойлох, төсөөтэй гэмт хэргээс ялган зөв зүйлчлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлж буй шалтгаан, нөхцлийг тогтоох, татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын өнөөгийн байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар судалсан болно.
# татвар# эрх зүй# криминологи