Татвар хураалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Г.Тунгалаг

Татвар хураалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Баянхонгор аймаг дахь дахь татвар цуглуулах механизмын өнөөгийн байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй шалтгаан, үр дагаврыг тогтоож, татвар төлөгч нь татвараа сайн дураараа төлөх дадал сэтгэхүйг хэрэгжүүлэх боломжийг судласан болно.
# татвар төлөгч# хууль# эрх зүй