Esan - Гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

А.Болдбаатар

Гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн түгээмэл хөгжлийн хандлагыг баримталсан бодлого явуулдаг олон улсын хамтын нийгэмлэгээр хүлээн зөвшөөрсөн эдийн засаг болон эрх зүйн чиг хандлага үзэл санааг хэрэгжүүлж хамтран ажиллахын зэрэгцээ гаалийн эрх зүйн талаарх үндэсний хууль тогтоомжоо боловсронгуй болгох шаардлага тавигдаж байдаг тул энэхүү сэдвийг сонгон судалсан болно.
# эрх зүй# хууль# гааль