Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадаад худалдааны гаалийн тарифын зохицуулалтын зарим асуудал

Б.Батоюун

Гадаад худалдааны гаалийн тарифын зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Тарифын бодлогыг шинэчлэх шаардлагатай тухай судлаачдын дүгнэлт, тарифын зохицуулалтын нийгэм-эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдолын талаар зарим судалгааг хийж нэгтгэн харуулахыг зорив
# гадаад худалдаа# гаалийн тариф