Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тээвэр зуучийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Э.Ундрах

Тээвэр зуучийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Тээвэр зуучийн салбарын онцлог болон өрсөлдөгчидийг судлан, өөрийн компаний давуу талыг гарган, сонгон авсан объектийнхоо өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн зах зээлд эзлэх хэмжээг тэлэхэд судалгааны зорилго оршино.

# тээвэр зууч# байгууллага# өрсөлдөх чадвар