Жуулчдын сэтгэлзүйн онцлогт тохирсон аяллыг хөгжүүлэх боломж

Н.Мягмарсүрэн

Жуулчдын сэтгэлзүйн онцлогт тохирсон аяллыг хөгжүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Монголд ирж буй жуулчдын тоог зүй ёсоор нэмэгдүүлж байгаа италичуудын амьдралын хэв маяг, сонирхол, сэтгэл зүйн онцлогт тулгуурлан аялалын бүтээгдэхүүнийг чанаржуулах, тэдэнд үйлчлэх хөтөч-орчуулагчийн үүрэг оролцоо, итали англи хэлний илэрхийлэл, ярих ур чадвар, мэдвэл зохих үг хэллэг, ёс заншлийн талаар судласан болно.
# сэтгэлзүй# аялал жуулчлал