Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах замаар хөтөчийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Б.Оюунгэрэл

Хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах замаар хөтөчийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Манай орны хөтөч-тайлбарлагчийн мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд тэдгээрийн ур чадварт юу илүү хэрэгтэй байгааг тодорхойлж, “Жуулчин ХХК-ийн хөтөч тайлбарлагчийн сургалтыг сонгон авч түүний хөтөлбөрийн өнөөгийн нөхцөл байдыг судлан сайжруулах боломжийг тодорхойлон гаргах нь уг судалгааны ажлын зорилго юм.

# сэтгүүл зүй# хөтөч# ур чадвар