Гэр бүлийн жуулчны бааз байгуулах нь

М.СаранчимэгГ.МөнхсайханС.БатсайханБ.ЭнхтөрЦ.Чимгээ

Гэр бүлийн жуулчны бааз байгуулах нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жуулчны баазууд нь нэгэн хэвийн үйлчилгээ зонхилсон байдаг. Энэ утгаараа гэр бүлд чиглэсэн буюу тэдний хүүхдүүдэд чиглэсэн мөн эцэг эхчүүдэд зориулсан үйлчилгээ дутмаг байдаг учир гэр бүлийн жуулчны бааз байгуулах зайлшгүй шаардлага байна.