Эмийн ургамлыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох нь

Э.Эрдэнэцэцэг

Эмийн ургамлыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Сэдэв сонгосон үндэслэл: Монгол орон дахь ховор болон нэн ховор эмийн ургамлын хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, гадаад дотоодын жуулчдад таниулах

Эмийн ургамлыг аяллын төрөл болгон хөгжүүлэх, экологийн тэнцвэрийг хадгалах.

# аялал жуулчлал