Цэцэг ажиглах аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох нь (Дорнод аймаг)

Б.Ариунзаяа

Цэцэг ажиглах аяллын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох нь (Дорнод аймаг)

Гишүүнчлэл

?
Монгол орны аялал жуулчлалын салбарт багтах аяллын нэг төрөл болох цэцэгажиглах аяллыг зүүн бүсийн аймгуудад илүү ихээр хөгжүүлэхийн зэрэгцээ ховор, нэн ховор ургамлыг онгон байгальд нь байгаа чигээр нь хадгалан хамгаалж авч үлдэх, байгальд халгүй эко аяллыг зохион байгуулж жуулчдыг зүүн бүсэд татах боломж байгаа эсэхийг судласан болно.
# аялал жуулчлал# ургамал