Аялал жуулчлалын нийгэм, соёлд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

У.Батцэцэг

Аялал жуулчлалын нийгэм, соёлд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Аялал жуулчлалын нийгэм, соёлд үзүүлэх эерэг, сөрөг нөлөөллийг үнэлэхэд оршино.
# аялал жуулчлал# нийгэм# соёл