Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах зарим арга зам

Ч.Чанцалдулам

Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны зорилго нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах зарим арга замыг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртөг зардлын тооцооллын онол арга эүйн асуудыг судлах
  • Xаан зоос-ын зардлын бүртгэлийн 2010-2013 оны баримтуудад судалгаа хийж дүгнэлт өгөх
  • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах зарим боломжуудыг тодорхойлох
# үйлдвэрлэл # бүтээгдэхүүн # өртөг тооцох