Ub laundrete Үйл ажиллагаа өргөжүүлэх төсөл

Э.Төмөрчөдөр Б.БатцэцэгГ.ГанчимэгБ.Болортунгалаг

Ub laundrete Үйл ажиллагаа өргөжүүлэх төсөл

Гишүүнчлэл

?

Манай зах зээлд одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа угаалгын газруудаас өвөрмөц, хямд үнэ, шуурхай чанар, цогц, шинэлэг үйлчилгээг (аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүнтэй гэрээ байгуулж тухайн обектод хүрч цэвэрлэгээ угаалга хийх) нэвтрүүлэн үйл ажиллгаагаа явуулна.

# Төсөл