Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

С.Чимэгмаа

Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудлуудад тулгуурлан, “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 2011-2015 оны санхүгүгийн тайлан тэнцэлд дүн шинжилгээ хийж, төлбөрийн чадварыг дээшлүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход чиглэсэн болно.
# санхүү# шинжилгээ