Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн аудит чанарын хяналтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Д.Эхбаяр

Санхүүгийн аудит чанарын хяналтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Манай улсад аудитын тогтолцоо үүсээд 20 гаруй жил болж байгаа ч санхүүгиин аудйтын чанарын хяналт нь хууль эрх зүйн болон онол практикиин хувьд судлагдах шатандаа явж байгаа билээ. Иимд уг асуудлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж, аудитын чанарын хяналтыг сайжруулах арга замыг боловсруулах шаардлага эүи ёсоор урган гарч баина.
# Санхүү# аудит# хяналт