Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголд санхүүгийн түрээсийг нэвтрүүлэх нь

Б.Давхарбаяр

Монголд санхүүгийн түрээсийг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын хувьд Лизингийн үйлчилгээ чухал хэрэгцээтэй. Лизингийн үйлчилгээ нь жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх эзийн засгийн өсөлтийг хангах,ядууралыг бууруулах нэг гол хөшүүрэг болж байгаатай холбогдуулан уг сэдвийг судалсан болно.
# санхүү# түрээс# эдийн засаг