Монгол улсаас ОХУ-ын красноярск хот руу шар айраг экспортлох боломж, зах зээлийн судалгаа

С.Наранцацрал

Монгол улсаас ОХУ-ын красноярск хот руу шар айраг экспортлох боломж, зах зээлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсаас ОХУ-ын Красноярск хот руу шар айраг экспортлох боломж,зах зээлийн судалгаа хийхийг зорилоо.
# шар айраг# экспортлох# зах зээлийн