Esan - Монгол улс дахь аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улс дахь аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь

Т.Батбаяр

Монгол улс дахь аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Өндөр хөпжилтэй улс орнуудын аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн хандлагыг судлан тодорхойлж, ойрын ирээдүйд Монголд энэ чиглэлийн бизнесийг эрчимтэй хөгжүүлэх боломжийг тодорхойлох асуудлыг судаллаа.
# аутсорсинг# бизнес