Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
GAP-ийн зөрүүний аргыг ашиглан үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

А.Агиймаа

GAP-ийн зөрүүний аргыг ашиглан үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын дээд зэрэглэлтэй зочид буудлуудын үйлчилгээний чанарыг олон улсын жишиг загвараар үнэлэн цаашид үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга замын талаар санал дэвшүүлэхэд оршино.

# бизнес# чанар# Үйлчилгээ