Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дэлхийн худалдааны байгууллагад оролцогч улсууд олон улсын эрх зүйн зарчмыг мөрдөн хэрэгжүүлэх нь

Hao Ming

Дэлхийн худалдааны байгууллагад оролцогч улсууд олон улсын эрх зүйн зарчмыг мөрдөн хэрэгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
ДХБ байгуулагдсанаас хойш хэрэгжүүлж байгаа практик нь ДХБ-ийн гэрээний хэрэгжилт нь ДХБ-ын тогтолцооны цөм, хамгийн төвөгтэй, хамгийн хэцүү асуудал болж байгааг бүрэн харуулж байна. Хятад улс ДХБ-д элсэх үеэр ДХБ-ийн гэрээг хэрхэн хэрэгжүүлэх, ДХБ-ын зохицуулсан үүргийг дагаж мөрдөх эсэх нь хэлэлцээний гол асуудал болжээ.
# худалдааны байгууллага# олон улс# эрх зүй