Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр ба монгол улс
(1)

Ш.Моломжамц

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр ба монгол улс

Гишүүнчлэл

?
Дипломын ажлын зорилго нь чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн онолын үзэл баримтлал, хөгжлийн хандлага, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах үйл явц, зарим орны туршлага, Монгол Улс болон БНХАУ-ын найрсаг хамтын ажиллагааг судалж Монгол Улсын ЧХХ байгуулах талаар баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг судалж, Монгол Улс чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахад тулгамдах асуудалыг тодорхойлсоноор цаашид Монгол улс БНХАУ-ын хоорондын худалдааг чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээр дамжуулан өргөтгөх боломжийг тодорхойлоход оршино.
# худалдаа# чөлөөт