Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны зээлийн эрсдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, түүнийг бууруулах зарим асуудал

Д.Идэрханд

Банкны зээлийн эрсдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, түүнийг бууруулах зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Банкны зээл нь харьцангуй эрэлт ихтэй, богино хугацаанд өгөөжөө өгдөг боловч үүсэх эрсдэл их байдаг учир эрсдэлийн учир шалтгааныг олж бууруулах арга замыг тодорхойлох нь энэ төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн банкинд үр ашгийг зайлшгүй өгнө гэж үзэн энэхүү сэдвийг сонгон судаллаа.
# банк# санхүү# зээл