Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ашиг, ашигт ажиллагааны түвшинд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ч.Халиунаа

Ашиг, ашигт ажиллагааны түвшинд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Санхүүгийн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон тэдгээрт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг судлаж, цаашид ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

# санхүү# эдийн засаг# ашиг