Агуулахын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулснаар агуулахын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Б.Ундрах

Агуулахын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулснаар агуулахын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Гишүүнчлэл

?

Эрин интернэшнл ХХК-ий агуулахыг бүрэн автоматжуулснаар агуулахын үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх арга замыг оновчлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# агуулах# автоматжуулалт