Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам

А.Болор-Эрдэнэ

Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулахад оршино. Үүний тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн:

  • Дотоод маркетингийн үндсэн асуудлуудыг тодорхойлох
  • Үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчдийн болон ажилтан албан хаагчдын сэтгэл ханамжийг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлүүдийг судлах
  • Үйлчилгээний байгууллагад дотоод маркетингийг хэрэгжүүлэх аргачлал, зөвлөмжийг боловсруулах
# Үйлчилгээ# байгууллага# маркетинг# арга зам