Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцооллыг боловсронгуй болгох асуудал

Б.Манаргүл

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцооллыг боловсронгуй болгох асуудал

Гишүүнчлэл

?
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг технологийн үе шатны аргаар хуваарилан тооцож онол.арга зүйн асуудлыг судлан.үйлдвэрлэл эрхэлдэг үйлдвэрийн газруудын технологийн горим.үйлдвэрлэлийн үе шаттай уялдуулан зардлыг хуримтлуулан бүртгэх.үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийг үнэн зөв тодорхойлох үр ашигтай хувилбарыг бий болгон өнөөгийн нөхцөлд нийцсэн зардлын бүртгэл өртгийн тооцоололтын системийг боловсронгуй болгоход хувь нэмрээ оруулах явдал юм.
# бүтээгдэхүүн# үйлдвэрлэл# өртөг тооцоолол