Борлуулалтын нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Г.Отгонжаргал

Борлуулалтын нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
“Мөнххада'’ ХХК-ийн Land cruiser 200 автомашины борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломжыг тодорхойлох зорилгоор, маркетинг борлуулалтын онол, практик асуудлын болон зах зээлийн бусад судалгааг хийхэд оршино.
# борлуулалт# судалгаа