Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох нь

Б.Номин

Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь “Эгнэгт” ХХК-ийн борлуулалтын идэвхижүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн онолын үндсэн асуудлуудыг судпах
  • Борлуулаптын идэвхижүүлэлтийн онол, арга зүйн үндсийг судлах
  • “Эгнэгт” ХХК-ийн борлуулалтын идэвхижүүлэлтийн өнөөгийн байдалд судапгаа, шинжилгээ хийх
  • “Эгнэгт” ХХК-ийн борлуулалтын идэвхижүүлэлтийг сайжруулах арга замуудыг тодорхойлох
# борлуулалт# идэвхжүүлэлт