Esan - Бизнесийн байгууллагад нейромаркетинг ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагад нейромаркетинг ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах

С.Өлзийхишиг

Бизнесийн байгууллагад нейромаркетинг ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах

Гишүүнчлэл

?

Уг судалгааны ажил нь бизнесийн байгууллагад нейромаркетинг ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах зорилготой. Судлагааны ажлын зорилгыг биелүүлэх үүднээс доорх зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:

  • Нейромаркетингийн олон улсад хэрэглэж байгаа туршлага судлах
  • Голден говь шоколадны нейромаркетинг хэрэгжилтийг судалж хэрэгжүүлж болох аргыг судлах
# байгууллага# арга зүй