Бизнесийн байгууллага сошиал медиаг ашиглан бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

А.Хоролмаа

Бизнесийн байгууллага сошиал медиаг ашиглан бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллага сошиал медиаг ашиглан бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# бизнес байгууллага# бүтээгдэхүүн# сошиал медиа