Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний ажилтнуудын the big five inventory тестэд үнэлэгдэх зан чанарын үзүүлэлт болон ажлын оролцооны хамаарлыг судлах нь

Б.Хонгорзул

Үйлчилгээний ажилтнуудын the big five inventory тестэд үнэлэгдэх зан чанарын үзүүлэлт болон ажлын оролцооны хамаарлыг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын үйлчилгээний байгууллагын ажилчдын ажлын оролцоо болон хувь хүний сэтгэлзүйн зан чанарын таван хэв шинжийн харилцан хамаарлыг тодорхойлоход уг судалгааны ажлын зорилго оршино.
# үйлчилгээ# зан чанар# судалгаа