Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
UB City зочид буудлыг 4 одны зэрэглэлд дэвшүүлэх стратеги төлөвлөгөө

Д.Мягмарсүрэн

UB City зочид буудлыг 4 одны зэрэглэлд дэвшүүлэх стратеги төлөвлөгөө

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажил нь UB City зочид буудлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлсны үндсэн дээр 4 одтой зочид буудлын стандартад дутуу байгаа хүчин зүйлсийг олж илрүүлэн, тэдгээр хүчин зүйлсийг бий болгох боломж нөхцлийг гаргаж түүнд нь тохируулан стратеги төлөвлөгөө боловсруулна. Оновчтой стратеги төлөвлөгөө боловсруулж UB City зочид буудлыг 4 одтой дээд зэрэглээлийн зочид буудал болгох нь энэхүү дипломын ажлын зорилго оршино.

# маркетинг# стратеги# төлөвлөгөө