Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн шинжилгээний зарим  аргуудыг байгууллагын удирдлагын бүртгэлд ашиглах

Д.Эрдэнэбилэг

Санхүүгийн шинжилгээний зарим аргуудыг байгууллагын удирдлагын бүртгэлд ашиглах

Гишүүнчлэл

?
Зах зээлийн эдийн засгийн идэвхитэй хөгжлийн өнөө үед манай улсын аль ч салбарт дотоод хяналтыг сайжруулах , бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох олон улсын жишигт ойртуулах Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартыг нэвтрүүлж мөрдөх зэрэг асуудлууд голлон судлагдсаар байна. Санхүү зардал Удирдлагын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн түвшинд зөв стандартаар боловсруулагдсан мэдээ мэдээлэлийг үндэслэн ирээдүйн үйл ажиллагааг бодитой төлөвлөхийн тулд санхүүгийн шинжилгээ туйлын ач холбогдолтой болох асуудлаар судалсан болно.
# санхүү# удирдлагын бүртгэл