МОНОС групп, нэгжүүдэд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглаж байгаа нь

П.Адъяа

МОНОС групп, нэгжүүдэд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглаж байгаа нь

Гишүүнчлэл

?
Эмийн үйлдвэр, "Монос" группийн "Монос фарм трейд" ХХК санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн цар хүрээ, удирдлагын шийдвэрийн уялдааг судалж, санхүүгийн шинжилгээний горимуудыг төгсжүүлж, загварчлахад чиглэсэн.
# санхүү# удирдлага# шийдвэр