Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол зочид буудлын инновацийг хөгжүүлэх нь

Т.Түвшинсайхан

Монгол зочид буудлын инновацийг хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын зочид буудлуудын инновацийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт хийж, цаашид хөгжүүлэх арга замын талаар хэрэгжүүлж болохуйц санал дэвшүүлж зөвлөмж гаргахад оршино.
# Монгол# зочид буудал